Atmosferde Bulunan Gazlar

Dünyamızın çevreleyen gazlar atmosferimizi oluşturmaktadır. Çeşitli gazlar katmanlar halinde sıralanmış olup dünyamızın etrafını sarmıştır.

Atmosferde yer alan gazların cinsi %21 oksijen, %78 azot ve geri kalan %1’lik kısmını helyum, argon, kripton, hidrojen, ksenon, neon gazları oluşturmaktadır. Atmosferde yer alan gazlarda daimi olan karbondioksit, su buharı, ozon ve tozlarda bulunmaktadır.

Atmosferde yer alan gazların %75’i troposferde bulunmaktadır. İlim ve kutuplara göre katmandaki gazların miktarı değişiklik gösterebilir. Troposfer ve stratosfer alt katmanlarında da yer almaktadır.

Atmosferde değişmeyecek gazlar %78 azot, %21 oksijen ve %1 asa gazlar yer almaktadır. Devamlı değişken olan gazlar su buharı ve karbondioksit olmaktadır. Her zaman bulunmayan gazlar ise ozon ve tozlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir