Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar ve Ermeniler Hangi Bölgeleri İşgal Etmişlerdir

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşından yenilgi ile ayrılması sonucunda vatan toprakları savunmasız kalmıştır. İtilaf devletleri Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Ermeniler işgalin etkisine girerek yenilgi almaya başlamışlardır. Vatan topraklarını kendi aralarında paylaştırılarak ülkemizi dört bir yandan işgal altına almışlardır. Bölgeler itilaf devletleri tarafından sarılarak şehirlerimiz işgal altına alındı.

Yunanlılar; İzmir ve etraf illeri ile Trakya bölgesini işgal etmiştir. Burada bulunan İngilizler bölgeyi Yunanlıların işgaline bırakmıştır.

Fransızlar; Adana ve etrafını işgal etmişlerdir.

İngilizler; Antep, Musul, Urfa, Maraş ile İzmir, Eskişehir, Bartın ve Samsun illerini işgal etmişlerdir.

İtalyanlar; Konya söke civarını ve Antalya’yı işgal etmişlerdir.

Ermeniler; Erzurum ve etrafını işgal etmişlerdir. Ancak bu işgal kısa sürelidir. Çünkü, Türk ordusu yılmadan Gümrü’ye ilerlemiştir. Bu durumda Ermeniler barış arzu etmiştir. Hayalleri ise büyük Ermenistan devleti kurmak idi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir