Ali Şir Nevai Kimdir

Ali Şir Nevai, 1441 yılında Herat’ta dünyaya gelmiştir. Timur Han’ın soyundan gelen Uygur Türklerindenler. Sultan Hüseyin Bayrkara’nın sütkardeşi ve çocukluk arkadaşı olması kurulan önemli dostluktur. Yaşamının büyük kısmının Hüseyin Baykara ile birlikte geçirmiştir. Bürokratik vazifeler aldı. Siyasi alanda çalışmalar yaparak devlet işleri ile ilgilenmiştir. 1501 yılına geldiği zaman yaşamı sona ermiştir.

Türk kültürüne eserleri ile katkı da bulunmuştur. Türkçeye önem vererek gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Yaşadığı dönemde Farsça kullanılsa dahi şiirlerinde Türkçeyi korumuştur. Türk dilinin her zaman üstün ve güze dil olduğunu kabul etmiştir. Gelişmesi için en önemli çalışmaları o dönemlerde kendisi yapmıştır. Çağatay edebiyatında büyük katıları olmuştur. eserleri; Türkçe Divan (5 tane), Farsça Divan (5 tane), Çihim Hadîs (Kırk Hadis) ve Muhâkemetü’l Lûgateyn.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir