Atatürk’ün Siyasi Alanda Yaptığı İnkılaplar Nelerdir

Atatürk, siyasi alanda yapılan çalışmalar ile bağımsız ve egemenliğin Türk halkında olmasını hedeflemiştir. İnkılaplar ve çalışmalar doğrultusunda kendilerini belirlemişlerdir. Siyasi alanlarda padişahın iradesine bağlı olarak yönetim sağlanırdı, buna saltanat denilerek ülkede tek söz sahibiydi. Türk halkı milli egemenlik anlayışını Cumhuriyet sisteminde görmüşlerdir. İdari anlamda halka çeşitli haklarını vererek özgürlüklerini sağlamaktadır.

1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilan edilmesi
3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması
Anayasanın çıkartılması
İlk anayasanın kabulü ve yürürlüğe girmesi
20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasiye anayasasının çıkartılması
20 Nisan 1924 eski anayasanın kaldırılarak yenisinin kabul edilmesi
Çok partili sisteme geçiş yapılması
TBMM’de grupların oluşması
Müdafa-l hukuk Grubu’nun kurularak isminin Halk fıkrası olarak değişip TBMM’ye girmesi.
Terakkiperver Cumhuriyet fıkrasının kurulması
Şeyh Sait İsyanı nedeni ile fıkraları kapatılması
Atatürk’e suikast girişiminde bulunulması
Çok partili sisteme geçiş yapılması
Menemen olayın yaşanması ve etkilerinin yayılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.