Akadlar Özellikleri

Akadlar, Mezopotamya’da M.Ö. 2350 – M.Ö. 2100 tarihleri arasında kurulan uygarlıklardandır. Fırat Nehri boylarında kurulan ilk imparatorluktur. Sümer kültüründe etkilenerek Orta Asya’ya yayılmasında etkili olmuştur. Akadların kurucusu Sargon’un ölümünden sonra Sümerler tarafından ortadan kaldırılmışlardır.

– Mezopotamya’da ilk siyasi birliği oluşturmuşlardır.
– Başkentleri Agade adındaki kenttir.
– Dünya üzerindeki ilk düzenli ve kalıcı orduyu kurmuşlardır. Bu sayede Mezopotamya’da hakimiyet sağlamışlardır.
– İnançları çok tanrılı dinler olmuştur.
– Kurucualrı Sargon’dur.
– Bıraktıkları en önemli eserleri Zafer Anıtı’dır.
– M.Ö. 2100 yılında Uruglar ve Gutiler taraından yıkılmıştır.
– Mezopotamya’yı ilk hakimiyetine alan uygarlıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir