Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri

Osmanlı İmparatorluğu, 1299-1922 yılları arasında üç kıtada hakimiyet sağlamış devleti aliyedir. Varlığını uzun yıllar boyunca sürdürmüş. Tek başına imparatorluğa ulaşarak kıtalara hükmetmiş devlettir. Üç kıtaya hükmeden Osmanlı devletinin yıkılışı bir o kadar etkileyicidir.

– Sınırların genişlemiş olması denetlenecek bir çok eyalet anlamına gelmekteydi, bütün eyaletler denetlenmediğinden olumsuz uzak bölgelerde zayıflamaları başlatmıştır.

– İlk kapitülasyonlar 1535 yılında Fransa’ya vermesi ile başladı. Avrupalılar için açık Pazar haline gelmesi ekonomisini etkilemiştir.

– Savaşların uzun yıllar boyunca sürmesi halktan toplanan vergiler yük olmaya başlamıştır.

– Yeniçeri ocağında çıkan isyanlar zaman içinde bozulmalarına neden olmuştur. Osmanlı, Avrupa’daki askeri gelişmeleri takip etmiştir.

– Devlet kurumlarında görevli idareciler, rüşvet iltimas alır hale gelmiştir.

– Taht kavgaları aile içinde yıpranmalara, devlet için karmaşa ve bölünmelere sebep olmuştur.

– Padişah ve devlet adamlarının otoritesi azalmıştır.

– Fethedilen topraklar üzerinde din, ırk, cinsiyet, mezhep farklılıkları insanları bölmüştür.

– Bilim ve teknik alanlarda gelişmeler olmamıştır.

– Halkın can, mal, namus endişeleri yıkım sürecini hızlandırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.