1921 Anayasasının Özellikleri Nelerdir

Yeni meclisin açılmasıyla yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Ancak yeni bir anayasası yoktur. İlk dönemlerde ortamın müsait olmamasından ve Kanun-i Esasiye’ nin var olmasıyla anayasa ihtiyacı bulunmamaktaydı. Gerekli koşullar oluşunca 1921 yılında anayasa çıkartılmıştır.

1921 anayasasının temel esasları vardır. Bunlar:
• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir,
• Yasama, yürütme, yargı tamamen meclise aittir,
• Din ve şeriat işlerini yürütmek TBMM ye aittir,
• TBMM iller halkınca seçilen üyelerden meydana gelmektedir,
• Padişah ve Halifenin geleceği meclisin vereceği karara bağlıdır.
1921 anayasasının özellikleri şunlardır:
• Osmanlı İmparatorluğunun yerine yeni bir devletin kurulduğu ilan edilmiştir,
• TBMM’ nin kuruluşu yasal hale getirilmiştir,
İlk defa meclis hükümeti sistemi yapılmıştır,
• Demokratik ve ihtilalci bir yapıya sahiptir,
• 24 maddeden oluşur.

1921 anayasası bir savaş dönemi anayasası olduğundan kısa ve öz maddelerden oluşturulmuştur. 1921 anayasası egemenliği padişahtan alıp millete vermiştir. Milli mücadele döneminde önemli bir yere sahip olan bir anayasadır. 1921 anayasası 1924 yılında ki anayasaya kadar yürürlükte kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.