Zarf Fiil Ekleri Nelerdir

Fiil olan kelimelere getirilen ekler sayesinde cümlede zarfların oluşması zarf fiil eklerini meydana getirir.

Zarf fiil ekleri;
-p (-ıp, -ip, -up, -üp), -arak (-erek), -a (-e), -ınca (-ince, -unca, -ünce), -madan –(meden), -maksızın (-meksizin), -dıkça (-dikçe, -dukça, -dükçe, -tıkça, -tikçe, tukça, -tükçe), –alı (-eli ) -ken, -dığında (-diğinde, -duğunda, -düğünde, -tığında, -tiğinde, -tuğunda,-tüğünde

Zarf fiil örnekleri;
Koşarak gidip geldi.
Duş alıp uyuyacak.
Düşündükçe adeta kafayı yiyecek gibi oluyor.
Bu konuda ne yapmalı, hiç bilmiyorum.

Eklerin sonuna getirilen ekler sayesinde fiil ekleri ortaya çıkmaktadır. Bunların kullanım alanlarına göre eklerde farklılıklar görülmesi sağlanarak zarf fiil eklerini görebilirsiniz.

Hakkında gökçe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir