Yunus Emre Kimdir

Halk ve Tasavvuf edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre yaptığı çalışmalar ve eserleri ile geleceğe örnek olmuştur.

Yunus Emre hakkında net bilgi bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Sarıköy’de 13. yüzyılın sonlarına doğru yaşadığıdır. Anadolu’yu dolaştığı Mevlana ile birlikte eserleri hakkında konuştuğu bilinmektedir. 1320 yılında vefat ederek öldüğü söylenir. Bazı kaynaklara göre doğum tarihi 1238 yılına denk geliyor. 1238-1320 yılları arasında yaşadığı söylenmektedir.

Halk arasında bilinene göre Yunus Emre alfabeyi öğrenememiştir. Okulu bırakarak köyüne gidip çiftçilik ile yaşamını sürdürmüştür. Bir gün Hacı Bektaş Veli adındaki kişinin kapısına gelenleri geri göndermediğini duyar. Dergaha varması ile Yunus Emre’nin davranışları çok hoşuna gider. Yunus Emre’ye sorarlar ekmek mi istersin himmet mi, bunun üzerine ekmek istediğini söyler. Yolda giderken aklı başına gelir ve geri döner. Geri döndüğünde ise himmet istediğini söyler. Himmetin Taptuk Emre’ye verildiği söylenir ve onu bulmak için yolarak oyulur. Bulduğunda durumu anlatır ve Taptuk Emre’nin dervişi olur. Rivayetlere göre 40 yıl boyunca dergaha odun taşımıştır.

Yunus Emre Türkçe’yi çok güzel kullanırdı. Halk arasında halk dilini kullanarak insanlarla güzel şekilde anlaşırdı. Öz Türkçeyi kullanarak eserlerine yer vermiştir. Aruz ölçüsü ile şiirlerini yazmıştır. En güzel şiirlerini hece ölçüsü ile kaleme aldıklarını görebilirsiniz. Yunus Emre’nin “Risalettü’n- Nushiyye” ve “Divan” olmak üzere iki eseri vardır. Eserlerinin içeriğinin tasavvuf ağırlıklı olduğunu görürsünüz. Yunus Emre’nin hoşgörüsünü “yaratılmışı hoş gördük, yaratandan ötürü” sözü ile anlatır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir