Yazıyı Anadolu’ya Getiren Uygarlık

İnsanlar yeryüzünde hayat bulduklarında yaşamlarını ihtiyaçlarına göre şekillendirmişlerdir. Ağaç kavuklarını, mağaralarını kendilerine barınak ihtiyacı olarak görerek ihtiyaçlarını karşılamıştır. Doğada buldukları yiyeceklerle nesillerini devam ettirebilir oldular.

İnsanlar doğada yaşamaya devam ederken yeni bilgi birikimlerine sahip oldular. Bunlar ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Çeşitli araç ve gereçler ihtiyaçlarını karşılar hale geldi. Yeni buluşlara yeni isimler vererek hayatlarında yer edinmişlerdir.

İlk insanlar yazı diline ihtiyaç duymamıştır. Zaman içinde çeşitli icatlara ihtiyaç duydular bunlardan biri yazı dilidir. İnsanlar yazıyı icat etmeleri ile beraber ticarette, antlaşmalarda ve iletişim alanında kullanmışlardır.

Yazının tarihte Anadolu’ya gelmesi Asurlular tarafından olmuştur. Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurlular ticarete önem veren uygarlıklardandır. Farklı bölgelerle ticaret yaparak onların buluşlarını kendi yaşam yerlerine getirirlermiş. Asurlular yazıyı bu vesileyle birlikte Anadolu’ya getirmiştir. Anadolu medeniyetleri arasında yazı yayılarak günümüze kadar yaygı şekilde ulaşmıştır. Yeni bir tarihi döneme geçişte bu sayede yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir