İslamiyet Öncesi Türklerde Din ve İnanış

Eski Türk toplumları İslamiyet’ten önce farklı dinlere inanış gösteriyordu. Tek tanrılı dinlere inanmışlardır. Göktanrı dini Türklerin ana dinleridir. Dini inanışın önemli olmasından Türk toplumlarında dini görevliler toplumdan daha üstün tutulurdu. Dine saygı gösterilmesine rağmen siyasi konulara karışması istenmiyordu.

Totemizm
Eski Türklerin inanışlarından biridir. Kutsal görülen bitki ve hayvanlara saygı gösterilmiştir. Totemizm dinine inanış “kurttan türeyiş efsanesi”dir.

Şamanizm
Türklerin hayatında önemli etkiye sahip olan dindir. Şamanizm din değil bir inanış sonucunda hareket etmektedir. Şamanizm dininde din adamına “şaman” adı verilmektedir. Şamanlık aynı zamanda inanışa göre şifa ve büyücülük anlamına gelmektedir.

Doğalar kültü
İslamiyet’ten önce Türkler doğadaki dağ, tepe, ırmak, vadi, güneş, ay gibi nesnelere tapmışlardır. Türkler doğadaki gizli güçlerin olduğuna inanarak yaşamlarını sürdürmüştür.

Atalar kültü
Ölen kişinin ve ataların ruhlarına tapmışlardır. Öldükten sonra yanlarında olduğunu düşünerek kendilerine yardımcı olacaklarına inanç göstermişlerdir.

Gök tanrı
İslamiyet öncesi Türklerin inandığı yaygın dindir. Gök tanrı dininde tek ilahi güce inanılırdı. İnsanlara yol gösteren ve yöneticilerine yetki Gök tanrı tarafından verildiği inanılırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir