Veraset Sistemi Nedir

Veraset sistemi, Osmanlı Devleti’nde kimin tahta geçeceğini belirlemek için konulan kuraldı. Osmanlı devletinde uygulanan veraset sisteminde padişah öldüğü zaman tahta kimin geçeceğini devletin ileri gelenleri (ulema, ümera) sınıfının etkisiyle belirlenirdi. Bu yüzden devlet içinde bir çok kargaşa, taht kavgası yaşanırdı.

Fetret devrinin olayları Fatih Sultan Mehmet’i etkilemiştir. Etkisinden kurtulmak için yeni bir kanunname düzenledi. “Devletin bekası için kardeş katli vaciptir.” maddesi getirildi. Tahta geçecek olan şehzade diğer kardeşlerini öldürme hakkına sahip olacaktı. Kanunen kabul edilmiş devletin bekasına öncelik tanınmıştır. Kanunnameden önce tahta geçen padişahın tarafları iç karışıklıklara ve devletin bekasını tehlikeye atmaktaydı. Önlenmesi için hazırlanan kanunname taht kavgalarının önüne geçmiştir.

Taht kavgalarına son vermek ve ülkenin bekasını sağlamak için istenmiştir. Kanunname ile padişahlar güç kazanmış iç karışıklıklardan kurtulmuştur.

I. Ahmet döneminde ekber ve erşed sistemi (en yaşlı kişinin tahta çıkması) getirilmiştir. Taht kavgalarının önüne geçtiği gibi karmaşıklar ortadan kalkmıştır. Şehzadeler arasında rekabeti ortadan kaldıran sistem olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.