Vatandaşların Temel Hakları Nelerdir

Vatandaşların Hakları Nelerdir, Vatandaşlık Hakları

İnsanlara ülkeleri tarafından tanınmış haklar vardır. 1948 yılında yapılan sözleşmede insanlara yönelik anayasamızca temel hak ve özgürlükler adı altında 3 grupta haklar verilmiştir. Haklar sayesinde kişiler yaşama hakları başta olmak üzere sahip olduğu hakları göstermektedir. Verilen hakları korumakla görevli olan Anayasa olmaktadır. Bu haklar tüm Türk vatandaşlarına tanınmış haklardır. Doğuştan sahip olunur ölene kadar.

Kişisel Haklar

Yaşama hakkı
Dokunulmazlık hakkı
Hürriyet ve güvenlik
Özel hayatın gizliliği ve korunması
Din ve meslek hakkı
Bilim ve sanat hakkı
Düşünce hakkı
Mülkiyet hakkı
Temel hak ve hürriyetleri

Sosyal ve Ekonomik Hakları

Ailesini koruma hakkı
Eğitim ve öğrenim hakkı
Çalışma hakkı
Sağlık ve çevre hakkı
Gençlik ve spor hakkı
Sosyal güvenlik hakları
Tüketici hakkı

Siyasi Haklar

Türk vatandaşlığı
Seçme ve seçilme hakkı
Dilekçe hakkı
Şikayet hakkı
Kamu hizmetinde görev alma hakkı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir