Üretimin Artırılmasının Ülke Ekonomisine Katkıları

Üretimin olduğu ülkeler ekonomik anlamda gelişme gösterir. Üretim artınca dış ülkelere ihracat artarak ülke ekonomisi kalkınır. Gelir düzeyi üst seviyelere yükselerek yurtdışına mal ihracatında yükseliş gösterilir. Marka değeri oluşarak ülke döviz almasıyla beraber para biriminin ve yaşam şartlarının yükselmesi sağlanır.

Dış ülkelere olan bağımlılıktan kurtularak onların bize bağımlı olması sağlanabilir. Güçlü ülke olmak için ülke ekonomisi güçlenmelidir. Ekonomik krizler ülkelerin gelişmesi olur. Ülkenin üretken olması vatan topraklarının gelişmesi sağlanır.

Ülkede araba, beyaz eşya, teknolojik ürün, tarım ve tekstil ürünlerinin üretilmesi ülkenin gelişmesini sağlar. Ürünlerin üretilmesi dış ülkeler tarafından döviz ile alınması sağlanır. Bu malları yurtdışına ihracat edilerek ülke gelişir. Bağımlılık azalmasıyla beraber iş imkanları artar, yabancı yatırımcılar ülkeye gelir. Milli gelir önemli miktarda artacağı gibi çalışan kesimin maaşlarında da önemli artış görülür.

En önemlisi bir ülkede otomotiv alanında gelişmiş olmasıdır. Ülkenin ekonomisini önemli miktarda ileriye taşıyan değerlere sahip olacaktır. Yerli arabaların üretildiği gibi talep görmesi milyarlarca dolarlık ülkeye katkıda bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir