Aydınlatma Araçlarının Geçmişten Günümüze Sıralanışı

Aydınlatma araçları hayatımızın bir çok alanında faydalanılmıştır. İnsanlık için en ihtiyaç görülen alan olmuştur. Aydınlatma araçlarından yararlanarak çevremizi aydınlatmamız mümkündür.

İnsanların geçmişten günümüze kullandığı aydınlatma araçları: Güneş > ateş > meşale > kandil > mum > gaz lambası > ampul > floresan > halojen.

Eski çağlarda kullanılan aydınlatma araçları insanlığın yaşamını değiştirmiştir. Ateşin bulunmasıyla birlikte insanlar meşaleleri keşfederek kullanmışlardır. Yağların yakılarak ışık elde edildiğini öğrendiler. Zaman içinde bunları çeşitli kalıpların içine koyarak kandillerde kullandılar. İleriki zamanlarda mum ve gaz lambaları keşfedilerek kullanılmıştır. Thomas Edison’un ampulü icat etmesiyle kullanılabilir olmuştur. İnsanlar elektrik akımı sayesinde sınırsız aydınlatmaya ulaşmışlardır. Bugün kullanılan flaman çeşitli lambalar kullanıldı. Florans lambalar ilerikiki dönemlerde halojen lambalarla ortak kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.