Ülkelerin Doğal Zenginliklerini Kaybetmeden Gelişimine Devam Etmesinin Önemi

Ülkeler ekonomik olarak gelişmek için çeşitli faaliyetlerde bulunur, gelişmeler beraberinde sahip oldukları doğal güzelliklere büyük zararlar verir. Sahip olunan değerler korunarak zarar görülmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Doğal güzellikler kültürel bakımdan ülkelerin gelişmeleri için önemlidir. Ekonomik faaliyetler içerisinde yer alan turizm alanında önemli kazançlar sağlanabilir. Korunabilecek ve ebedi olan doğal güzelliklerin yıkımına izin verilmemelidir. Gerekli koruma önlemleri alınarak bu bölgelerin zarar görmesinin önüne geçilmelidir. Toplumlar sanayileşme yerine kültürel zenginliklerine sahip çıkılmasını istemektedir. Günlük hayatımızda bu değerler korunarak doğal güzelliklerimiz ayakta kalmalıdır. Milli kültürümüzün parçası olduğu gibi doğal güzelliklerimiz ile ekonomik alanda faaliyetler sağlanabilir.

Doğal güzellikler rant ve kazanç amaçlı olarak kullanılmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde tarihi barajların yapımı ile bozulduğu bilinmektedir. Bunlara benzer çeşitli faaliyetler yapılarak sanayi atıkları hayatımızı doğrudan etkilemektedir.

Doğal zenginliklerin korunması ve geleceğe taşınması için sahip çıkılması gerekli olmaktadır. Bize kalan en değerli miraslardan olup bunların gelecek nesillere aktarabileceğimizdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir