Türksoy’un Amaçları Nelerdir

TÜRKSOY: Türk dili konuşan ülkelerin kültür ve sanatları arasında kaynaşma, beraberlik ve hareket sağlayan kuruluştur. Ülkemize ait özgü kültürlerin başka ülkelere tanıtılması, insanlara aktarılması ve taşınmasını sağlar. Ülkemizin tanıtımı hakkında genel çalışma yürütmesi dünya ülkelerine tanınmasında, turistlerin gelmesinde önem taşımaktadır.

UNESCO gibi görev, nitelik ve çalışma alanlarını belirleyerek sürdürebilirlilik sağlar.

Amaçlarında siyasi ve dini faaliyet gütmez. TÜRKSOY’un amacı Türk dili konuşan halkları bir araya getirmek, halkları birleştirmek, örf ve adetleri, gelenek ve göreneklerinin sosyal hayatlarının sağlanması için çalışma yapar. Türk dili konuşan ülkelerin kaynaşması, işbirliği yaparak kalkınmasında etkin rol üstlenir.

Türk dilinin tanıtılması, farklı milletlerin aynı dilde konuşarak birbirlerini tanımasını, tüm zenginliklerini birbirlerine göstermek için mücadele etmektedir. Türk dili konuşan ülkelerin ortak edebiyatından faydalanarak kendisini göstermektedir.

Kardeş ülkeler ile tanışmak, iş yaparak kültüren anlamda değerlere ulaşması için gerekli görülen örgüttür. Günümüzde faaliyetleri kültürümüz, komşu ülkelerle aramızdakiler için önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.