Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri Nelerdir

Türkler daha önce tek tanrı din olan Göktanrı’ya inanırlarmış. 10. yüzyıllarda başlayan İslamiyet akımı sonucunda yavaş yavaş benimsemeye başlamışlardır. İslam dinini kabul etmelerinin ana sebebi kendi dinlerine çok benzer yapıda olmasıdır.

İslamiyet’i kabul etmelerinin nedenleri;
Türklerin inandıkları dinin İslamiyet’e çok benzer yapıda olması. İslamiyet ve Türklerin dini tek tanrılı din olmasıydı. Ahiret inancı ve ibadetlerinde hac ve kurban benzer yapıda olmasıydı.
İslamiyet diğer dinlere göre hoşgörülü ve iyilikleri barındıran bir din olması.
Türk toplumunda sosyal sınıflar gibi ayrımcılık yoktu. Halkın refahı ve mutluluğu göz önünde bulundurulması benzerlik gösteriliyordu.
Türkler ve Çinliler arasında rekabet hızla artarken Talas savaşında Türkler İslam ordusunun yanında Çinlilere karşı savaşarak zafer kazanmıştır. Türkler ile Araplar arasındaki yakınlaşma onları birbirlerine çok daha fazla bağlamıştır. Hoşgörü ve dini inanışlarına olan bağlılıkları artmıştır. Hızlıca İslamiyet’i kabul ederek benimsemişlerdir.
İslam’da olan telkin ahlaki kuralların Türklerin yaşayış biçimine eşdeğer olması.
İslam ve Türklerde dünya üzerinde töreyi hakim kılmak için yaptıkları savaşların ortak amaçta olması.
Savaşta kazanılan ganimetlerin helal olması etkili olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir