Türklerin Eserlerinde Hayvan Figürleri Kullanmalarının Nedenleri

Türkler tarih boyunca eserlerinde figür olarak ağırlıklı şekilde hayvanları kullanmışlardır. Türklerin ilk dinlerinden birisi Şamanizm olmaktadır. Dini inanışları gereğince hayvan figürleri şaman dininde anlamlar taşıyordu. Halı, kilim ve çanak süsleme işlemlerinde kartal ve aslan figürleri ağırlık verilirdi. İnanışları doğrultusunda onları koruyacakları, güç sağlayacaklarını düşünürlerdi.

Hayvanları çeşitli şekillerde çizmeye devam ederlerdi. Örneğin tek ve çift başlı kartal gücü ve kuvveti ifade ederdi. Kullanılan hayvan figürleri doğadaki farklılıklara göre farklı anlamlar taşırdı. Hayatlarının çeşitli alanlarında bu tür figürleri kullanarak kendi inançlarını çeşitli nesneler üzerinde göstermişlerdir.

Türkler hayatlarını avcılık ve toplayıcılıkla geçirmesi hayvanları iyi tanımaları, onları sık sık görmeleri ve doğadaki rolleri gereğince anlam katmışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir