Sakarya Meydan Muharebesinin Sonuçları

Ordu’nun ilk defa halktan yardım talep ettiği ve eksiklerinin karşılamalarını istediği savaş olmuştur. Tekalif-i Milliye yayımlanan ilk savaştır. Halk tarafından orduya gönderilen yiyecek, giyecek, silah, ulaşım gibi çeşitli alanlarda destek çıkmışlardır. Savaş 23 Ağustos – 13 Eylül 1921 tarihleri arasında olmuştur.

Kütahya-Eskişehir savaşlarında Türk ordusu bozguna uğraması, Yunanlıların Ankara’yı ele geçirmek için taarruza geçmeleri ile 22 gün 22 gece Sakarya Meydan Muharebesi yaşanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ünde yer aldığı savaşta “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” sözü ile vatan topraklarının her karışında savunulacağı söylenmiştir. Bulabildikleri hep cephelerde Yunanlılara karşı mücadele edilir, geri çekilmek zorunda kalırlar.

Sakarya Meydan Muharebesinin Sonuçları
Atatürk gösterdiği başarı doğrultusunda TBMM tarafından Mareşallik rütbesi ile Gazilik unvanı verilir.
Kurtuluş Savaşının son savaşı olmaktadır. Türk ordusu halk ile iç içe bir şekilde mücadele edeceğini göstermiştir.
Kafkas Cumhuriyeti ile Kars antlaşması tekrardan kaleme alındı.
Fransızların Ankara antlaşması tekrar ele alındı.
Türk insanının vatan topraklarının her noktasında savunma yapacağı belirtilmesi yabancı devletlerin gözünü korkuttu.
İtilaf devletleri TBMM ile uzlaşma yolunda çalışmalar yaptılar. Sevr Antlaşması hafifletildi ama TBMM tarafından kabul görmedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir