Trablusgarp Savaşı Nedenleri

Trablusgarp savaşı, (1911-1912) yılları arasında Osmanlı ile İtalya arasında olmuştur. İtalya, sömürgeciliğe başlaması ile Libya’yı ele geçirmiştir. Osmanlı devletinin ordusu zayıflamış ve maddi sıkıntılar yaşamaktaydı. Osmanlının güç kazanmasının tek yolu subayların halkı mücadeleye davet etmesi olmuştur. Halk tarafından kurulan savunma hattı başarı getirmiştir. İtalya on iki adayı işgal etmekten öteye geçememiştir.

Nedenleri
İtalya’nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi.
İtalya’nın Habeşistan’a saldırması ve başarısız olması.
İtalya’nın diğer Avrupa devletleri ile anlaşması.
Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın ve savunmasız konumda olması.
Trablusgarp’ın ticaret yollarında olması ve zengin maden yataklarına sahip olması.
Deniz ticaretinde önemli rol almak isteyerek Akdeniz kıyılarını ele geçirmek istemesi.

Trablusgarp savaşının sonuçları
Osmanlı, Afrika’da bulunan son toprak parçası Libya’yı kaybetmiştir.
İtalyanlar geçici olarak on iki adayı ele geçirmiştir.
İtalya’nın halifeliği kabul etmesi şartı ile on iki ada verilmiştir.
Ege bölgesinde İtalyanlar egemenlik sağlamıştır.
Osmanlı’nın askeri gücünü kaybettiği herkes tarafından öğrenilmiştir.
Osmanlı askeri, siyasi ve ekonomik olarak gerilediğinin işareti olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir