Lonca Teşkilatı Nedir Kısaca

Osmanlı Devleti döneminde esnaf ve sanatkarlar tarafından kamu hizmeti veren lonca teşkilatı kurulmuştur. Teşkilat meslek gruplarında hiyerarşik yapı ve organize olmasını sağlamıştır. Esnaflar kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi olmuşlardır. Ürünlerin ve kalitesinin belirli düzeyde tutulması için esnaflar tarafından ortak kararlar alınırdı. Sektörün devamlılığı ve hizmet kalitesini ilgilendiren konularla ilgilenmesidir. Esnaflar toplanarak kendilerini temsil edecek başkan seçerlerdi. Esnafların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarını

Lonca teşkilatının başında olan kişiye esnaf şeyhi ya da esnaf kethüdası denirdi. Kurumda yaşanan anlaşmazlıklarda son kararları kadı verirdi.

Lonca teşkilatının görevleri ve özellikleri:
Teşkilata bağlı olan üyelerin ticari hayatını denetler.
Ticareti düzenli hale getirmesi için düzen sağlar.
Esnaflar temsil eden devletle ticari anlaşmalar yapar.
Vergi denetimleri kethüda ya da lonca şeyhleri tarafından sağlanırdı.
Şer’i hukuk düzenlemelerini kadılar üstenirdi.
Ticari üyelerin ortak malıdır.
Teşkilata seçilen şeyh, teşkilatı temsil ederdi.
Teşkilat, devletin birebir muhatap aldığı organdır.

Lonca teşkilatı, Osmanlı devletinde ticaretin gelişmesini sağlar. Verimin alınması ve üst seviyeye çıkarılması için önemlidir. Ticari kaygılar ve vergi düzenlemeleri düzenli hale getirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.