Termik Santrallerin Çevreye Verdiği Zararlar

Termik Santrallerin Zararları Nelerdir, Termik Santrallerin Çevremize Verdiği Zararlar Nelerdir santraller doğru bir şekilde kullanılması yerleşim yerlerinde uzak olması kısmen olarak önlenmesini sağlar. İnsanların enerjiye olan ihtiyaçları azalması durumunda inşaaları durdurulabilir.

Termik santraller çekirdeğinde ulaşılan devasal sıcaklığın suyu buharlaştırarak elde edilen buhar gücü kullanılması ile çalışmaktadır. Buharlar türbinleri hareket ettirerek elektrik enerjisi elde edilmesini sağlamaktadır. Termik santrallerde yüksek kaloriye sahip kömürler kullanılarak ısının elde edilmesi sağlanır. Enerji kaynaklarından birisi olduğu gibi çevresel olarak zararları da beraberinde getirmiştir.

Termik santrallerin kurulduğu yerlerde akarsulara ihtiyaç duyulur. Soğutma çalışmalarında bu sular direk olarak ateşin olduğu yere ulaşarak aşırı ısınması durumu sona ermektedir.

Çevreye Verdiği Zararlar
Kül oluşumu ile birlikte hava kirliliğine sebep olup asit yağmurlarının yağmasına neden olur.
Kül içeren gazlar doğaya salındığı zaman havanı kirlenmesine sebep olarak toprağa karışır bitkilerin ölmesine yol açar.
Soğutma çalışmalarında kullanılan sular tekrar doğaya bırakıldığında deniz canlıların ölümüne ve çevresinde bitkilerin kurumasına sebep olur.
Bol miktarda kükürtdioksit ve azotdioksit gazları bacalardan dışarıya salınmaktadır.
Bitki örtüsünün gelişimini yavaşlattığı gibi çoraklaşıp ormanlık alanların azalmasına neden olur.
Çevrede yaşayan canlılarda solunum yolu hastalıklarının görülme oranı artar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir