Tekzip Nedir

Tekzip etimolojik olarak yalanlama anlamına gelen bir sözcüktür. Bununla birlikte farklı terminolojilerde farklı anlamlar içererek bulunmaktadır. Sosyal bilimler, gazetecilik, kamu yönetimi ve siyaset gibi farklı alanlarda çeşitli kavramları karşılamak için kullanılan bir sözcüktür.

Basın ve Gazetecilikte Tekzip Nedir?
Gazetede yayınlanan bir yazının, yapılan bir yayının içerdiği bilgiler itibariyle yanlış olması nedeniyle gerçekleştirilen uygulamaya tekzip adı verilir. Gerçekleştirilen yayının yanlış yönlendirme ve veriler içerdiğinin ilgili kişi veya kişiler tarafından tespit edilmesi halinde haberin arkasından bir düzeltme yazısı yayınlanarak haber yalanlanır. Tekzip çoğunlukla insan haklarının belirli bir düzeyde ihlalini içeren yayınlar için uygulanır. Tekzip yasal bir haktır ve bu durum kanunlarla güvence altına alınmıştır.

Hangi Alanlarda Tekzip Yayınlanabilir?
Düzeltme ve yalanlama; yapılan yayının biçimine göre çeşitlilik gösterebilir. Yasalar her tür medya platformunda tekzip imkânı vermektedir. Gazete, dergi gibi yazılı medya araçlarında olduğu gibi televizyon ve radyo gibi görsel ve işitsel medyada da tekzip yayınlanabilir. Tekzibin şekli yine kanunlarla belirlenmiş olup her organ için ayrı bir tekzip şekli belirlenmiştir. Yazılı olarak yapılacak düzeltme için daha önceden yayınlanan haberin muhataplarının tam açıklama ve yalanlamalarının yer aldığı bir metin yayınlanır. Radyo ve televizyon gibi görsel ve işitsel ortamlarda ise yine bu yollarla tekzip yayınlanır ve muhatapların kendilerini tam anlamıyla açıklayabilecekleri bir ortam sunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir