Tarihteki İlk Müslüman Devletler Hangileridir

Tarihte kurulan ilk olma unvanına sahip olan Müslüman devletlerinin sayısı iz bırakanlardan olmuştur. Türk tarihinde de önemli yere sahip olan Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Eyyubiler, Memlüklerdir.

Karahanlılar
Halkı ve yöneticisi Müslüman ve Türk olan devlet özelliğini taşımaktadır.
Bilge Kül Kadir han tarafından Türkistan çevresinde kurularak başkenti Balasagun’dur.
Yusuf Kadir Han döneminde yükseliş dönemini yaşamıştır.
Harzemşahlar tarafından yıkıldı.

Gazneliler
Alp Tigin tarafından Hindistan, Afganistan ve İran çevrelerinde kuruldu.
Başkenti Gazne’dir.
Sultan Mahmut döneminde Hindistan’a bir çok sefer düzenlendi ve İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.
1087 yılında yıkılmıştır.

Büyük Selçuklular
Tuğrul ve Çağrı bey tarafından kuruldu.
Alp Arslan döneminde Malazgirt zaferi elde edilerek Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
Melikşah döneminde yükselişe geçmiş ama 1092 yılında yıkılmıştır.

Eyyubiler
Mısır civarında Selahaddin Eyyubi tarafından kuruldu.
Yöneticileri Türk ve Müslümanlardan oluşmaktadır.
Haçlı seferlerine karşı koymuşlar ve İslamiyet’in yayılmasında önemli katkıları olmuştur.

Memlükler
Mısır çevresinde kurulan ve yöneticileri Türk olan devlettir.
Haçlılar ve Moğollara karşı İslamiyet’i korumuşlardır.
Osmanlılarla yapılan savaştan dolayı yıkılmışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir