Tarihteki 16 Türk Devleti İsimleri ve Bayrakları

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız tarihte kurulmuş 16 büyük Türk Devletini temsil etmektedir. Türkleri tarih boyunca yücelten 16 Türk devletinin isimleri ve bayrakları.

Hun Devleti: Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. M.Ö. 220 ile M.S. 216 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. İlk hükümdarı Teoman’dır. Metehan döneminde ülke toprakları Japon denizlerine kadar uzanmıştır.

Batı Hun Devleti: M.Ö. 53 yılında kurulmuştur. Büyük Hun Devletinin parçalanmasından sonra ortaya çıktı.

Avrupa Hunları: M.S. 434 yılında Atilla tarafından kurularak güç kazanmıştır. Hunların Avrupa topraklarında en etkin olduğu dönemdir.

Akhunlar: 400’ü yıllarda Amuderya ırmağının yakınlarında kurulmuştur. Horasan, Afganistan, İran topraklarında hakimiyet sağlamıştır.

Göktürkler: Tarihte ilk Türk ismi Göktürkler döneminde geçmiştir. Bumin Kağan tarafından kurulmuştur.

Uygur Hakanlığı: Büyük hunların soyundan gelenler tarafından 744-840 yılları arasında Selenga, Orhun ve Tola nehrinin yakınlarında varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Avar Devleti: Macaristan toprakları üzerinde kurulmuştur. İstanbul’u işgal etmeye çalışan Türk devletlerinden biridir.

Hazar Devleti: Hazar denizinin yakınlarında kurulmuşlardır. Doğu Avrupa topraklarında 300 yıl boyunca hakimiyet sağlamışlardır.

Karahanlılar: Orta Asya toprakları üzerinde kurulmuşlardır. İlk İslami Türk Devletidir.

Gazneliler: Karahanlılar ile aynı dönemde kurulan Türk Devletidir. Afganistan ve Hindistan topraklarında hakimiyet sağlamışlardır.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu: Müslüman Türk devleti olarak 1040-1157 yıllarında hakimiyet sağlamıştır. Güneybatı Asya topraklarında varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Harzemşahlar Devleti: 1097-1231 yılları arasında Aral Gölü güney topraklarında kurulmuşlardır.

Timurlar: 1070-1507 yıllarında Ege topraklarından Orta Asya topraklarına kadar uzanan hakimiyet alanları olmuştur.

Babur Devleti: 1494-1858 yılları arasında Hindistan topraklarında hakimiyet sağlamışlardır.

Altınordu Hanedanlığı: 1227-1502 yılları arasında Karadeniz ve Hazar Denizi arasında hakimiyet sağlamışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu: 1299-1923 yılları arasında üç kıtaya hükmeden tarihin en güçlü imparatorluklarından biridir. Bugünün sınırları içerisinde Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir’de hakimiyet sağlamışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir