Tarih Öncesi Dönemler Nelerdir

Tarihte dönmeler ikiye ayrılmıştır. Bunlar tarih öncesi ve tarihi çağlardır. Dönemleri birbirlerinden ayıran ise yazının icadı olmuştur. Yazının bulunması ile yeni döneme geçiş yapılarak tarihi dönemler olarak adlandırıldı.

Tarih Öncesi Dönemler
Paleolitik Dönem: Yontma taş devri döneminde insanlar yaşamlarını avcılık yaparak devam ederlerdi. Dönem adını yaşayan insanların taşları yontarak aletler yapmasından almıştır.

Mezolitik Dönem: Orta taş dönemi olup insanlar öküz, keçi, koyun gibi hayvanların beslemesine başlamışlardır. Hayvancılığın geliştiği dönem olarak bilinir. Şişman kadınlar doyurucu ve besleyici olmaktadır.

Neolitik Dönem: Cilalı taş dönemidir. İnsanlar bu dönemde kendilerine taşları sivrileştirerek silahlar yapmıştır. Kesici aletler üreterek avlanmaya başlanmıştır.

Kalkolitik Dönem: Taş ve maden çağı olup taştan yapılmış aletlerin kullanımı çoğalmıştır. Madencilik başlamış yer altındaki madenlerin araştırmaları yapılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir