Tarih Neden Çağlara Ayrılmıştır

Binlerce yıllık tarihimiz olmasına rağmen tarih sahnesinde tarihin çağlara ayrıldığını görürüz. Neden ve sonuç ilişkisi içerisinde tarihte yaşanan önemli olaylar tarihin içinde yer edinmiştir. Tarihi incelemek oldukça uzun bir zaman dilimini ifade ettiğinden sınıflandırma yapılmıştır.

Tarih, yazının bulunmasıyla başlamıştır. Tarihi kaynaklara dayanarak yaşanan önemli olaylar tarih sayfalarında yerini almıştır. Ancak tarihin incelenmesi kolay olmadığından dolayı çağlara ayrılarak daha kolay hale getirilmiştir. Daha derin ve etkili araştırmada çağlardan yararlanılmıştır. İnsanlığın gelişim göstermesi ve ileri boyutlara ulaşmasın da etkilidir.

Tarihin çağlara ayrılması, tarihin daha detaylı incelenmesinde önemlidir. Bu nedenle tarih bilimcileri tarafından tarih belirli olayları bölerek araştırmalarını yapmıştır. Tarih çağlara ayrılarak incelenmiştir.

İlkçağ, ortaçağ, yeniçağ ve yakınçağ olmak üzere ayrılmıştır. Tarihin önemli olayların yaşanması tarihi çağlara bölmüştür. Dönüm noktası olarak;

Kavimler göçü ve Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı ilk çağ.
Batı Roma’nın yıkışı ile İstanbul’un fethi Ortaçağ.
Fetihten Fransız ihtilaline kadar yeniçağ.
Fransız ihtilalinden sonra yakınçağ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.