Tanık Gösterme Nedir? Cümle Örnekleri

Yazar veya bir kişi tarafından savunulan tezin doğruluğunu kanıtlamak için kendisi ile aynı düşünce ve görüşte olan uzmanın görüşlerine yer vermektir. Anlatımlarda genelde tanık gösterme ile tezin doğruluğu savunulur. Kendisi dışında aynı düşünceyi savunan uzman ve bilir kişilerin desteği aranır. Tanıklığa başvurulan kişinin konu hakkında düşüncesi, sözü ve bilgisi olması gerekir. Aynı olayı destekleyen düşünceler tanık gösterme kabul edilir. Aksi halde sıradan birinin herhangi bir düşüncesinin önemi olmaz.

Tanık gösterme işleminde amaç ileri sürülen düşüncenin desteklenmesidir. Somut ve soyut halde düşünce desteklenerek öne sürülür. Yazar düşüncelerinin daha gerçekçi ve inandırıcı olmasını kanıtlamak için tanık gösterme yapar. Yazar düşüncelerini bu sayede öne çıkartır. Tanık gösterme aynı fikri ve düşüncenin kişi tarafından savunulmasıdır. Belge, kayıt, yazı, söz, resim herhangi bir şey kanıt gösterme de kullanılabilir.

Örnek
Dilimizi güzelleştirmek, geliştirmek ve tanıtmak için aynı amacı hedefleyen kurumlarla ortak çalışma yapılmalıdır. Gelişi güzel dili korumak için yeni tanımlar kullanılmamalıdır. Türkçemize sahip çıkmak için yabancı kelimelerden arındırmalıyız. Güzel Türkçemizi kullanırken başka dile ait kelimelerden sakınmalıyız. Kullandığımız dilin düzgün, saf ve yalın halde olması en güzel kullanım yöntemidir. Dilin canlı kaması için doğru kullanımı önemlidir. Dilimiz kültürel değerlerimizi bir araya getirir. Bir millet ortak dili kullanması o milleti bir araya getirir. Dikkat edilmediği takdirde gelecek nesiller dili doğru kullanamayacaktır.

Yukarı da verilen paragrafta dilin önemi ve araştırılmasına değinilmiştir. Paragrafa kanıt gösterecek olursak Atatürk’ün dile verdiği öneme dair sözlerini gösterebiliriz.

“Türk” demek “dil” demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim; diyen insan, her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.” 17 Şubat 1931 M. Kemal Atatürk

Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, alakalı olmasını isteriz. 1 Kasım 1932 M. Kemal Atatürk

Ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. 2 Eylül 1930 M. Kemal Atatürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.