Belediyenin Gelir Kaynakları Nelerdir

Belediyeler gelirlerini sorumlu oldukları sınır içerisinde alınan vergi oranlarına göre belirlenir. Taşınamaz ve taşınabilir mallar üzerinden aldıkları kira, ücretler doğrultusunda da gelir sağlar. Belediyeler hizmetlerini devam ettirebilmeleri için belirli kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Kamu gayrimenkullerinden elde edilen gelirlerin yanı sıra cezalar, yardım ve bağış gelirleri ile kendisine bütçe oluşturur.

Belediyelerin elde ettiği en büyük gelir kaynağı vergilerdir. Toplanan vergiler doğrultusunda belediyelere pay düşer. Her ülkenin kendi idaresini sağlamak için topladığı vergi dilimleri bulunur. Emlak vergisi en önemli gelir kaynaklarıdır. Belediyelerin diğer gelir kaynakları aşağıda verilmiştir.

Vergilerden elde edilen gelirler.
Tüketim vergileri.
Oktruva vergisi.
Emlak vergisi.
Vergi payları.
Resim, haraç ve benzeri gelirler.
Harcamalardaki katılma payları.
Gayrimenkullerden elde edilen gelirler.

Belediyelerin giderleri daha fazla olması durumunda borçlanma haklarını kullanırlar. Proje, çalışma veya gider olarak gösterilebilir. Belediyeler kendi öz kaynaklarından vergi ödemeleri yapabilir. Belediyelerinde borç sınırları bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir