Sümerlerin Dünya Medeniyetine Katkıları Nelerdir

Sümerler tarih boyunca gelecek medeniyetlere hizmet etmek adına çalışmalar yapmıştır. Mezopotamya uygarlıklarından olup M.Ö. 3500 yıllarında hakim olmuşlardır. Orta Asya’dan göç ederek devlet kurup yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Su kanallarından yararlanarak bataklık alanların tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinde kullanmışlardır.

Tarihte onları özel kılan özelliklerinden birisi ise yazıyı bulmalarıdır. Tarihte yazıyı bulan ve kullanan ilk uygarlıktır. Yazıyı bulmaları ile tarih devirlerini değişmelerine neden olmuşlardır. Sümerler ilk kanunu hazırlayan, takvimi bulan ve matematik bilimine katkı da bulunan uygarlıktır.

Mezopotamya’nın gelişimi ve yükseliş göstermesi Sümerlere dayanmaktadır. Tarih boyunca bir çok uygarlık hakim olmasına rağmen insanlık adına bir çok çalışmaları olmuştur. Başta astronomi alanında çalışmalarda medeniyetlere katkı sağlamıştır. Ayın 30 günden yılın ise 360 gün olduklarını düşünerek takvimleri geliştiren medeniyettir.

Edebiyat alanında katkıları; Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan hikayesi ile olmuştur.

Matematik ve geometri alanlarında da çeşitli katkıları bulunmuştur.

Matematiğin var olmasında kullanılan dört işlemi bulmuşlardır. Bunlar toplama, çıkarma, çarpma ve bölme den oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.