Sefaretname Nedir

Osmanlı Devletinde yurtdışına gönderilen diplomat veya görevlilerin yurtdışında gördükleri, ilgi çekici yerler, gezip görülen idariler, sosyal, askeri, ilmi, kültürel, önemli bilgiler, ulaşılan çeşitli bilgilerle birlikte yazdıkları belgenin padişah veya sadrazamlara sunulmasına sefaretname denir.

Sefaretname ilk 1665 yılında verilmiştir. Viyana elçisi olarak Kara Mustafa Paşa tarafından yazılmıştır. Sefaretnamenin ilk örneği Mustafa Paşa tarafından yazılarak padişaha sunulmuştur. Viyana’ya elçi olarak giderek orası hakkında bilgi toplayıp sunumunu yapmıştır. Diğer sefaretname 1721 yılında Mehmet Çelebi tarafından Fransa sefaretnamesi yazıldı. 1757 yılında Ahmet Rasim efendi tarafından Viyana sefaretnamesi yazılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.