Toprak Kirliliğine Sebep Olan Başlıca Unsurlar Nelerdir

Canlıların kaynağı sayılabilecek, toprağın yapısını bozabilecek, doğal ya da yapay maddelerin toprağa bulaşması toprak kirliliğine neden olmaktadır. Böyle topraklarda bitkiler yetişmez, toprağın havalanmasını sağlayan solucan vs. canlılar yaşayamaz. Topraktan bitkilere geçen kirletici maddeler besin zinciri ile insana da bulaşabilir. Hastane atıkları gibi mikroplu atıkların toprağa bulaşması özellikle insan sağlığına olumsuz etkisi olmaktadır.

Toprak kirliliğine neden olan başlıca etkenler bulunmaktadır. Bunlara verilebilecek en önemli örnekler; radyoaktif atıklar, hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları, ev işyeri hastane atıkları, tarımda gereksiz hormonlar kullanılması, gereksiz yere tarım ilaçlarının kullanılması, suların kirlenmesi neticesinde toprağa bulaşan kirli su vasıtasıyla toprağın da kirlenmesi.

Toprak kirliliğini önlemek için yapılması gereken başlıca çalışmalar vardır. Bunlar; nükleer enerji kullanımı bilinçli bir şekilde yapılmalıdır, ev ve sanayi atıklarının toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir, yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanımı bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki toprağa sadece biz insanlara değil dünyada yaşayan bütün canlıların ihtiyacı vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir