Rıza Tevfik Bölükbaşı Kimdir

Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869 Mustafapaşa – 31 Aralık 1949 İstanbul) Türk milleti için önde gelen şair, filozof ve devlet adamlarındandır. Tıp eğitimi alır, Osmanlı döneminde milletvekillerinden birisi olarak bakanlıkta görev yaptı. Tarihte Serv antlaşmasına katılan kişilerden birisi olmaktadır.

1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. Edirne mebusu olarak parlamento da görev yaptı. 1908’de Meşrutiyet ile İstanbul asayişinden sorumlu kişi oldu. Cemiyetin önde gelen isimlerinden olarak çeşitli alanlarda görev aldı. Anlaşmazlığa düşmesi ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na girdi. II. Abdülhamit’ten özür dileyen şiir yazmıştır.

Darülfünun’da felsefe dersleri vermeye başladı. Meşrutiyet dönemi süresince tiyatro salonları, kıraathanelerde halka açıklamalarda bulundu. Öğrencilerini eğitti ve geliştirdi. Öğrencileri tarafından protesto edilmesi sonucunda Darülfünundan istifa etti.

Osmanlı delegesi olarak Serv antlaşmasını imzalamaya gitti. Yüzelilikler listesinde yer aması ile 1922 yılında yurtdışına kaçtı. Sürgün dönemlerinde Amerika, Hicaz, Ürdün ve Lübnan’da yaşamına devam etti.

Felç tedavisi için tedavi görmeye başladı. Vakıf Gureba hastanesinde zatürreeden öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir