Mısır, Çin ve Hint Medeniyetlerinin Bilime Katkıları

Tarihte Mısır, Çin ve Hint medeniyetleri nüfus bakımından yüksek oldukları gibi uzak doğunun parçası olmuştur. Bilime kısmen de olsa önem vererek üç medeniyet önemli alanlarda kendilerince katkılarda bulunmuşlardır.

Mısır medeniyetinin bilime katkıları
Pi sayısını bulmuşlardır.
Güneş takvimini bularak bir yılın 365 gün ve 12 ay olduğunu ispatlamışlardır.
Mumyacılık sanatında ilerleme sağlamışlardır.
Tıp alanında çalışmalar yürütmüşlerdir.
Nil nehrindeki suyun taşması ve azalması ile astronomi, geometri alanlarında çalışmalar sağlamışlardır.
Tarım ürünlerine yönelik vergi hesaplanması için matematiğin geliştirilmesinde katkıda bulunmuşlardır.

Çin medeniyetinin bilime katkısı
Barut, pusula, mürekkep, gölge oyunu, matbaayı geliştirerek bilim dünyasına katkılarda bulunmuşlardır.

Hint medeniyetinin bilime katkıları
Sıfır değerinin matematiğe katılmasını sağlamışlardır.
Cebir ve geometri üzerinde çalışmalar yapmışlardır.
Birinci ve ikinci denklemler üzerinde çözümler üretmişlerdir.
Sinüs ve kosinüs fonksiyonları üzerinde çalışmalar yapmışlardır.
İslam dünyasını matematik ile tanıştırmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir