Ridaniye Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Devleti kurulduğu dönemden itibaren İslamiyet’in dünya üzerinde yayılması ve insanlara Müslümanlığı öğretmeyi kendisi için hedef belirlemiştir. Varlığı boyunca savaşlara katılmış İslam dininin yayılması için çalışmalar yapmıştır. Sınırlarının önemli bir kısmını yaptığı savaşlar sonucunda genişletmiş hükmetme gücüne sahip olmuştur. Memlük Devleti’ne komşu olan Osmanlı devleti zamanla birlikte Osmanlı Devletinin yıkılmasına neden olmuştur.

Osmanlı ve Memlük’lü Devleti arasında yapılan savaş Ridaniye savaşıdır. Osmanlı mutlak zafer ile geri dönmüştür. İki taraf arasında çıkan anlaşmazlıklar beraberinde savaşı getirmiştir. Yaşanan mercidabık savaşının ardından Tumanbay, Mısır’ı fetih ederek buranın başına geçmiştir. Tumanbay, Osmanlı Devletinin kendi üzerinde hakimiyeti kabul etmeyerek Osmanlı’ya karşı adam toplamaya başlamıştır. Bazı Osmanlı elçileri Memlük devleti tarafından öldürülerek savaşa zemin hazırlamışlardır.

Osmanlı ordusunun başında Yavuz Sultan Selim, Memlük Devleti’nin üzerine yürümüştür. Müslümanlığın liderliği olan Halifelik ünvanı Osmanlı’ya geçmiştir. Memlük devletinin temsil ettiği halifelik artık Osmanlı’nın olmuştur. Savaşın sonuçlanması Venediklilerin Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlıya ödemesinin yolunu açmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.