Osmanlı’da Akıncılar Nedir Görevleri Nelerdir

Osmanlı devletinin önemi askeri güçlerinden birisi akıncılardır. Ortalama olarak 1000 kişiden oluşan atlı birliklerdir. Toprakların keşfini yapmak ve korumak için devamlı hareket halindedirler.

Akıncılar emrini Padişah tarafından gönderilen ferman ile alırlar. Akıncılar toprakları korudukları gibi savaş döneminde görevlendirildi. Tarımsa faaliyetler ve barışı sağlamak için faaliyet gösterirdi. Akıncılar ülke topraklarından katılmak isteyen gönüllü ve güçlü kişilerden oluşurdu. Birisi vefat etmesi sonucunda yerine oğlu veya akrabası getirilirdi. Akıncılar gönüllü olarak ocağa katılarak birliğe dahil olurdu. Sınır bölgelerde toprakları korumak için harekete geçtikleri gibi en güçlüleri Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman beydi.

Akıncıların görevleri
Savaş döneminde karşı ülkenin topraklarını keşfetmek.
Ordunun gideceği güzergahın kontrolünü ve güvenliğini sağlamak.
Düşman ülkelerin ordularının bir kısmını muhafaza altına almak.
Savaş döneminde atlı birlikler olarak görev almak.

Akıncılar 16. yüzyılda 40.000 kişiyi aşmış olup Eflak Seferinde bozgun yaşamaları sonucunda büyük kısmı vefat etmiştir. Keşfiler için daha sonra sipahiler gönderilmeye başlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.