Osmanlı Hukuk Sistemi

Osmanlı devletinin hukuk sisteminin başında Şer’i hukuk ve Örfi hukuk olacak şekilde ikiye ayrılmıştır. Genel olarak topraklarında Şer’i hukuk uygulanıyordu. Hukukta dini kurallar ile devlet yönetilerek adalet sağlanıyordu. Osmanlı hukuku şeri hukuka dayanmasına rağmen ağır kanunlar ve cezalar içermemekteydi.

Şer’i hukuk sistemi: İslam hukukunun parçasıdır. Şer hukuk sistemi altında dini kurallar uygulanır. Hukuk sisteminde yasaklar ve kurallar Kur’an, icma, sünnetten oluşur. Din ve yasama işlerine Şeyhülislam tarafından bakılırdı.

Örfi hukuk sistemi: Türklerin İslamiyeti kabul etmesinin ardından günümüze kadar aldıkları kararlar, kuran esaslarına göre yapılan hukuk sistemidir. Örfi hukuk padişahın yönetimi, maliyeyi, cezaları ve kanunnameleri hazırlayarak kapsamaktadır. Örfi hukuk sistemi yasama, yürütme işleri padişah tarafından yürütülürdü.

Osmanlının hukuk sistemi tek elden idare edildiğinden istenilen sonuç alınmamaıştır. Şeri ve örfi sistemlerden oluşan hukuk sistemi adaletsizliğe itmiştir. Zengini ve fakiri birbirini ayırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir