Fransız İhtilali Nedir Kısaca

Fransız ihtilalden önce koyu mutlakıyeti ile yönetilmekteydi. Eşitliğin söz edilmediği, halkın sınıflara ayrılarak söz edilmesidir. Halkın eşitsiz şekilde yönetilmesi iç savaşın temelini hazırlamıştır. Alt tabakasında olan köylüler her alanda çalıştırılarak köle gibi kullanılırdı. Burjuva sınıfı yönetenlerden oluşup altında kalanları ezmekteydi.

Köylüler yoklukla sınava tabi tutuluyordu. Zenginler daha zengin olup köylülerin üstüne yükleniyorlardı. Halktan alınan vergilerin yükseltilmesi ve yaşama haklarının ellerinden alınmasından dolayı tüm bu sebeplerle beraber 14 Temmuz 1789 tarihinde Fransız İhtilali yapılmıştır. İhtilal ülkenin dört bir yanında etkisini gösterdi. Soyluların ve kiliselerin malları yağmalanarak halka dağıtıldı. Krallık devrildi yerine Cumhuriyet yönetimi getirildi. Napolyon’un başa gelmesi sonucunda imparatorluk dönemine geçiş olmuştur.

Fransız ihtilali sonucunda milliyetçilik akımı başlayarak çok uluslu devletlerin parçalanmasına neden olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir