Osmanlı Devletinin Hoşgörü Politikası

Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayan azınlıklar, etnik köken ve farklı kültürlere sahip insanlara yönelik daima hoşgörülü bir politika izlemiştir. Türkler, Boşnaklar, Arnavutlar, Hicazlılar, Kazaklar, Libyalılar, Tunuslular gibi bir çok millet Osmanlı hakimiyetinde olan topraklarda yaşamını sürdürmüştür. Bir çok millet 600 yıllık dev imparatorluğun çatısı altında barınmıştır.

Osmanlı yönetimi sadece Müslümanlara değil Hristiyan ve Yahudi olan insanlara da hak ve özgürlükler tanımıştır. Devlet tarafından kiliseler, havralar korunarak sahip çıkılmıştır. Farklı dine mensup insanlar köle ve esir edilemez onlarda mal mülk sahibi olabileceğine yönelik yasalar belirlenmiştir. Miri toprak tanımı topraklar üzerinden faydalanılarak çalışılmıştır. İnsanların müdavimi oldukları cemaatlerde farklılıklarda kanun olarak düzenlemeler yapılmıştır. Halkın kendi arasında esnaf birlikleri oluşturularak ticarete fayda sağlanmıştır. İnsanlar kendi aralarında esnaf birlikleri oluşturarak ticaret yapma haklarına da sahip olmuşlardır. Türk devletlerinde olduğu gibi yabancı insanlara da ticaret yapma, yaşama, adalet gibi çeşitli haklar tanınarak onlara karşı da hoşgörü ile yaklaşılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.