Nutuk Özeti ve Kahramanları Kısaca

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in onuncu yılında parti kongrelerine yaptığı kurul konuşmaları, halka hitaplarını, 1919-1927 yılları arasında geçen siyasi, sosyal, dini, politik, bilimsel ve tarihi olayların, sebep ve sonuçları, dönemin şahitlikleri anlatılmaktadır. Milli mücadele dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılları anlatılmaktadır.

Nutuk’ta, Milli Mücadele’nin başlangıcı, Samsun’a çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ankara’da meclis konuşmaları, Cumhuriyetin ilanı ve inkılaplara değinilmiştir. Siyasi olaylar ve anlaşmalardan bahsedilir. Sevr, Lozan, Montrö gibi antlaşmalara yer verilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşu ile alınan kararlar, siyasi hedefler, inkılaplar, devrimler, yenilikler, yeni anlaşmalardan bahsedilmiştir. Uygulanan yöntemlerin ve gelişmelerin analizleri Türk milletine anlatılmıştır. Nutuk muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız için yol göstericidir. Nutuk bu yüzden önemli bir eserdir Atatürk’ün fikir hayatınızı bize anlatır.

Atatürk tarafından 15-20 Ekim tarihleri arasında Ankara’da ikinci kongrede okunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi en belirgin şekilde anlatılmıştır. Konuşma otuz altı buçuk saat sürmüştür.

Nutuk eski Türkçe ile yazılmıştır. Hitabe şeklinde eski yazıyla yazıldı. Harf inkılabından sonra latinize edilmiştir.

Kahramanlar: Mustafa Kemal’in temas ettiği dönemin ileri gelen insanları yer almaktadır. Detaylı bilgiye bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir