Nedensellik Nedir Kısaca

Evrende her olay neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir. Koşullar altında aynı nedenler olması (gerekircilik). Nedensellik kavramı ilk çağlardan günümüze kadar ele alınarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlk araştırmalarda insanlar “nedeni olmayan bir neden olarak tanımladı ve tabiat üstü varlıklara bağlandı”. Nedensellik gerçeği bilmek, nedenleri bilmek olarak tanımlanmıştır. Düşünürlere göre fenomenler arasındaki zorluklar bağlılığı kanıtlayamaz haldedir. Nedensellik olayların birbirleriyle bağlantılı şekilde gerçekleştiğidir, evrende hiçbir şey kendi kendine gerçekleşmeyerek bir etkiye bağlı olarak gerçekleştiğini gösterir. Nedensellik kavramı bu noktada ortaya çıkarak olayların nedenleri olduğunu savunur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir