Bir Devlet Düzeninin Sağlıklı İşleyebilmesi İçin Yasaların Olması ve Bu Yasalara Herkesin Uyması Neden Gereklidir

Devletler demokrasisi olan bir yönetim biçimine sahipse eğer kanun ve yasalar tarafından halkının özgürlüğünü koruma altına alır. Bir ülkede yaşayan vatandaşlar, kurumlar, yargı organları, özel kuruluşlar, sanayiler birer su çarkına benzetilir. Kuruluşların yönetimleri yasalar çerçevesinde olarak toplumda başıboşluk, düzensizlik ve kaos ortamının önüne geçmesinde rol oynar.

Devletin koyduğu yasalara hereksin uyması gerekir. Ancak uyulmadığı takdirde toplumda suç oranlarında artış, ahlak dışı davranışların yaşanması, güvenlik sorunlarını beraberinde getirmesi gibi bir çok sorunu ortaya çıkartır. Toplumun geleceği ve düzenini korunmasında insanların yasalara saygı göstererek dışına çıkmamaları gerekir. Yasalar koruyucu, düzenleyici görevini üstlenmektedir. Yapılacak bu türden işlemler sorunların önüne geçerek önlenmesinde ölçüde etkili olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir