Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler Hangileridir

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ortaya çıkan vatan düşmanı olan ve işgalcilerin çıkması vatansever kişilerin bir araya gelerek bölgenin korunması için kurdukları çeşitli teşkilatlardır. Ülkenin bütünlüğünü kendi çabaları ile korumaya çalışarak milli kurtuluşa destek sağlamak istemişlerdir. Milli varlığımıza yararlı cemiyetler kurularak ülke bütünlüğü sağlanmıştır.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti; Doğu Anadolu’nun Ermenilere verileceği söylentilerinin ortaya çıkması sonucunda kuruldu. Faaliyetlerine devam ederek Kurtuluş Savaşı döneminde önemli rol üstlenmiştir. Anadolu’ya silah ve cephane taşımacılığında gizli görevler üstlenmiştir.

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti; 2 Aralık 1918 tarihinde Edirne’de kuruldu. Azınlıklara tanınmış olan haklara karşı mücadele vermek için bir araya gelinmiştir. Trakya’nın Türk topraklarına ait olduğunu ve Yunanistan’a verilmemesi gerektiğini düşünmüştür. Yunanlıların Trakya’ya ilerlemesini durdurmak için mücadele vermiştir.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti; Rum Pontus devletinin kurulmasını önlemek amaçlı olarak çalışmalar yapmıştır. Trabzon ve çevresini Rumlara verilmesini önlemek için çalışmıştır.

Kilikyalılar Cemiyeti; Adana’da yaşanan Ermeni katliamlarını engellemek için silahlı direniş birlikleri sayesinde Ermenileri ve Fransızlara karşı mücadele etmişlerdir.

İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti; Yunanlıların İzmir ve civarını işgal etmelerini önlemek amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Ege bölgesinde Türklerin çoğunluklu olduğu yerlerde etkilidir.

Milli Kongre Cemiyeti; İstanbul’da kurularak Türklerin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak amaçlı faaliyet yürütmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir