Medreselerin Kapatılma Sebepleri Nelerdir

Medreseler, Müslüman ülkelere orta ve yüksek öğretim kurumlarıdır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte eğitim kurumlarında değişiklikler yapılmıştır. Medrese Arapça’dan türemiş olan kelimedir, devletin yaptığı yetilikler sayesinde medreselerin isimleri değiştirilerek yeni kurumlar açılmıştır.

Medreselerde verilen eğitimler; Kur’an, Sarf, Nahv, Mantık, Hadis, İlm-i heyet, İlm-i hesap’tır.
Cumhuriyet dönemine girilmesi sonucunda medreselerin kapatılması 13 Nisan 1924 tarihini bulmuştur. Modernleşmek için eğitim kurumlarında da çeşitli yenilikler sağlanarak hizmete açılmıştır. Eğitim kurumlarında eğitimler modern şekilde verilerek insanların ilme ulaşması sağlandı.

  • Cumhuriyete zıt olan kişilerin medreseler tarafından desteklenmesi.
  • Medreseler kültür yıpranmasına ve eğitimin gerilemesine neden olması.
  • Medreselerin modernleşmeye uyum sağlayamamış olması.
  • Medreseler din adamı yetiştirmek için çalışmalar yapmaktaydı, İmam hatip Liseleri ve İlahiyat fakülteleri açılmıştır.

Medreselerin kapatılması ile daha gelişmiş eğitim sistemi getirildi. İlköğretim, lise ve üniversite eğitimleri dahil olmak üzere içinde ayrılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir