Maddenin Halleri Nelerdir

Madde doğada üç halde bulunur. Maddenin katı, sıvı ve gaz hali üzerinde inceleme yaparız. Bunlar dönüşümlü olarak birbirlerinin haline gelebilir.

Kati hali; Madde doğada belli bir şekle hacime sahip olarak kalır. Atomların arasında az molekül bulunmasından dolayı katı haldedir. Maddenin en düzenli katı halidir. Sıkıştırılması en zor olandır.

Sıvı hali; Belli bir şekle sahip değildir. Bulunduğu yerin şeklini alır. Akışkan olmasından dolayı kabın şeklini alabilir. Atom ve moleküller katılara göre daha düzensizdir. Aralarında boşluk daha fazladır. Bir halden başka bir hale geçiş yapabilir.

Gaz hali; Atom veya moleküllerin arasındaki boşluğu en fazla olandır. Atom ve molekül arasındaki boşlukta gazlar sıkışabilir. Atom ve moleküller düzensiz şekilde hareket eder. Gazlar maddenin en düzensiz haline sahiptir. Gözle görülmez elle tutulmaz, bulunduğu yerin şeklini alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir