DNA’nın Yapısı Nasıldır

Fen dersinde DNA ve yapısı hakkında bilgiler verilecektir. İnsanı oluşturan etmenlerden birisi de DNA olmaktadır.

DNA; Nüklotit denilen ve kendini yenileyen birimlerden oluşan moleküllerdir.

DNA molekülü sarmal bir yapıya sahip olup iki kolludur. Şeker ve fosfat moleküllerinden oluşur. Dört çeşit nükleotid var bunlar taşıdıklarına göre birbirlerinden ayrılmaktadır.

DNA’nın her basamadığı birbirinden ayıran bağlar bulunur. Dört spesifik baz içerir bunlar adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C) sıralanmıştır. İkisi birbirleri ile eşleşir A ile T, G ile C eşleşir. Dizilimleri birbirlerini tanıyarak yapmaktadır. A ile G olmadığı gibi C de olmaz.

DNA canlıların kalıtsal özelliklerin kopyalanmasında sağlayarak sonraki nesillere aktarır. DNA tüm canlılarda bulunup onların yaşamsal faaliyetlerinin devamlılığını kontrol eder. DNA metabolik olaylar ve kalıtımı sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir