Lehçe Şive Ağız ve Argo Nedir

Lehçe: Konuşulan anadilden uzaklaşarak ses, biçim ve yapı olarak değişikliğe denir. Dilin farklı coğrafi bölgelerde insanlar tarafından konuşulmasıdır.

Lehçe için örnek; Yakutça, Çuvaşça

Şive: Dilin zamanla birlikte ayrı bir dil gibi kullanılmış olmasıdır. Örneğin Azeri Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Eski Türkçeler birer şivedir.

Şive için örnek; Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Uygur Türkçesi vb.

Ağız: Şive içinde söyleyiş farklılıklarına denir. Aynı dilin belli bölgelerde gösterdiği değişikliktir. Yörelere ve bölgelerde dilin sürçmesi ile olur. Örneğin Erzurum ağzı, Antep ağzı, Trakya ağzı, Karadeniz ağzı, Konya ağzı, Rumeli ağzı gibi.

Ağız için örnek; (Türkiye Türkçesi ağızlarından); Karadeniz ağızları, Ege ağızları, Rumeli ağızları, Güneydoğu ağızları vb.

Argo: Dilin parçası olup toplumun belli çevresi tarafından kullanılan kendine has sözcüklerden oluşmuş bir dildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir