Lale Devrinin Özellikleri

Lale Devri, Osmanlı ile Avusturya arasında 1718 tarihinde Pasarofça Antlaşması imzalamasıyla başlayan, 1730 yılında Patrona Halil İsyanında sona eren dönemdir. Tarihte Osmanlı’nın önde gelen inanların rahat ve sefasına düşkün şekilde hayat sürmeleri halkı zor durumda bırakmıştır. İnsanlar zenginlikleri içinde yaşamlarına devam ederken kimsenin arkasındakilere bakmaması isyanlara sebep olmuştur.

Çiçek aşısı bulunmuştur.

Yalova’da kağıt, İstanbul’da çini ve kumaş atölyeler açılmıştır.

Barok ve Rokoko tarı mimari eserler yapılarak Avrupa’da yayılmıştır.

Avrupa’ya ilk kez elçi gönderilmiştir.

Kütüphaneler açılmış ve kitapların Türkçeye çevirisi yapılmıştır.

Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Mimarlık gelişerek minyatür ve resim sanatları ortaya çıkmıştır.

İlk Türk matbaası Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. İlk basılan eser Vankulu Lügati adlı eserdir.

Yeniçeri birliğinden tulumbacılar adındaki itfaiye ekipleri kurulmuştur.

Lale Devrinin Son Bulması (Patrona Halil İsyanı)

Halkın zorluklar içindeyken devletin önde gelen kişileri eğlence peşindeydi. Patrona Halil adındaki yeniçeri tarafından yaşanılanlara şahit olunduktan sonra yanına aldığı kişilerle birlikte isyan çıkarttı. Damat İbrahim Paşa ve yakınlarını öldürmüş, Padişah III. Ahmet tahttan indirilerek yerine I. Mahmut getirilmiştir. Lale devri 1730 yılında yaşana olaylar sonucunda son bulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.