Kutsal Kitaplar Kimlere Gönderilmiştir

Kutsal Kitaplar Nelerdir, İlahi Kitaplar Kimlere Gönderildi

Dünya tarihi üzerinde bilinen dört ayrı din yer alıyor. Bunlar dışında dinlerde yer alıyor ama geçerliliği ve inanan insanların sayısı oldukça az olduğundan dolayı bahsetmeyeceğiz. Dört büyük kutsal kitap üzerinden size anlatımlarda bulunacağız. İlahı kitaplar gönderilmiş ama bazıları zaman içersinde din adamları kendi istekleri doğrultusunda değiştirerek doğruluklarını yitirmişlerdir. Bunlarda en sonu olan Kur’an değişmemiş olup hafızlar tarafından hafızalarda tutulmuştur. İlk gün indirildiği gibi aynı şekilde günümüze kadar ulaştı. En güvenilir ve doğru kutsal kitap olduğu din bilimcileri tarafından söyleniyor.

Tevrat Musa
Zebur Davut
İncil İsa
Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) gönderilmiştir.

Tevrat
İbranice indirilmiş olup kanun, şeriat ve öğreti anlamını taşıyor. Hz. Musa indirilmiştir.

Zebur
Hz. Davud indirilmiş olan ilahi kitaptır. Zebur ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgiler doğrultusunda “Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud’a da Zebur’u, verdik” (el-İsra 17/55)” cümleye yer verilmiştir.

İncil
Hz. İsa’ya gönderilen kutsal kitap olan Tevrat indirilmiştir. Meryem’in oğlu olan İsa’ya gönderilmiştir.

Kur’an-ı Kerim
Allah tarafından son gönderilen kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) gönderilmiştir. Peygamberlerimizin sonu olup bugün Müslümanları temsil etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir